ครบเครื่องเรื่อง Admission

ติว

คอร์สเรียน เสนอเนื้อหา เทคนิค แนวทาง การสร้างความเข้าใจของบทเรียนการตีโจทย์ ข้อสอบ เพิ่มความมั่นใจในการพิชิตข้อสอบ

สอบ

คลังข้อสอบ พร้อมระบบการสอบเสมือนจริง ออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบวัดผลความรู้ ได้รู้ขีดความสามารถในปัจจุบันของตนเอง

วิเคราะห์ผล

ระบบวิเคราะห์ผล คะแนนสอบ ที่ลงลึกถึงระดับ หัวข้อย่อยในบทเรียน สามารถเปรียบเทียบ พัฒนาของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

USIERRA Channel


ข่าวและกิจกรรม